NHÂN VIÊN KHẢO SÁT HÀNG TIÊU DÙNG (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH MTV CIMIGO
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 4
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Trợ lý Giám Đốc (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH Xe NângTín Quang
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 1
Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019

Nhân viên Admin biết Tiếng Hoa (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH Xe NângTín Quang
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 1
Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019

Nhân viên kỹ thuật (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH Xe NângTín Quang
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 5
Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019

Nhân viên Mua Hàng biết Tiếng Anh (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 1
Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ, XE CƠ GIỚI (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH Xe NângTín Quang
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 5
7 - 10 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

CẦN TUYỂN GẤP TÀI XẾ LÁI XE NÂNG Ở BÌNH DƯƠNG (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 5
7 - 10 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

Thợ phụ đứng máy (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty cổ phần Tiếp thị và Truyền thông BMC
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 2
7 - 10 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2020

Công nhân Nam Lao động phổ thông (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty cổ phần Tiếp thị và Truyền thông BMC
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 5
7 - 10 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2020

Nhân viên kinh doanh (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty cổ phần Tiếp thị và Truyền thông BMC
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 5
10-12 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2020
Đăng tin việc làm