133

Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 0
1- 3 triệu

7

K
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 8
10-12 triệu

Công vỉejc 23555

wusng
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 6
Đang cập nhật

Xi. Việc

Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 8
1- 3 triệu

Công vỉejc 234545

wusng
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 6
Đang cập nhật

Công vỉejc 23

wusng
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 6
Đang cập nhật

Công vỉejc 23

wusng
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 6
Đang cập nhật

ChỈ HUY TRƯỞNG (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH Đầu Tư và Xât Dựng Chính Phương
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 5
Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2021

NHÂN VIÊN KHẢO SÁT HÀNG TIÊU DÙNG (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH MTV CIMIGO
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 4
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Trợ lý Giám Đốc (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH Xe NângTín Quang
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 1
Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019
Đăng tin việc làm