Công vỉejc 23555
Số lượng: 6 người
Mức lương: Đang cập nhật
Địa điểm làm việc: 5 địa điểm, Đang cập nhật, Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Hình thức: Toàn thời gian
Yêu cầu bằng cấp: Tiến sỹ
Thời gian: Làm kíp
Hồ sơ ứng tuyển:
Tên công ty: wusng
Người liên hệ: Tràn thi hoa
Địa chỉ liên hệ: Hs 67 xuqn dinh
Email liên hệ: hoatt@fds.vn
Điện thoại liên hệ: 0164972143
Mô tả công việc
Shs