Lucnd quang cao
Số lượng: 10 người
Mức lương: Đang cập nhật
Địa điểm làm việc: , Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Hình thức: Bán thời gian
Yêu cầu bằng cấp: Đang cập nhật
Thời gian: Đang cập nhật
Hồ sơ ứng tuyển:
Tên công ty: Tuyen quang cao
Người liên hệ: Lucnd
Địa chỉ liên hệ: BA
Email liên hệ: L@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0987654321
Mô tả công việc
Mo ta