NHÂN VIÊN KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

Công ty TNHH MTV CIMIGO
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 5
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2019

GIÁM SÁT VIÊN THỊ TRƯỜNG

Cimigo
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 5
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019

Tuyển dụng phỏng vấn viên

Công ty nghiên cứu thị trường CIMIGO
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 10
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019

Nhân viên QC kiểm tra chất lượng bài khảo sát

Cimigo HCM
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 5
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019

Nhân viên khảo sát thị trường

Cimigo HCM
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 10
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019

Giám sát viên Field Work

Cimigo HCM
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 3
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019

Team Leader

Cimigo HCM
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 3
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019

Công Nhân Kỹ Thuật Làm Việc Tại Đông Anh- Hà Nội (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty tnhh sản xuất thương mại Hoàng Anh Viet Nam
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 3
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2019

Thợ Điện - Nước Làm Việc Tại Sóc Sơn, Đông Anh Hà Nội (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Điện Nước Tiến Mạnh
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 5
7 - 10 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2019

ĐIỀU TRA VIÊN

Công ty TNHH MTV CIMIGO
Hình thức làm việc: Làm ca
Số lượng tuyển dụng: 5
5 - 7 triệu
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2019
Đăng tin việc làm