Lucnd quang cao

Tuyen quang cao
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 10
7 - 10 triệu

Cskh

Fpt
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 9
12-15 triệu

133

Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 0
1- 3 triệu

7

K
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 8
10-12 triệu

Công vỉejc 23555

wusng
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 6
Đang cập nhật

Xi. Việc

Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 8
1- 3 triệu

Công vỉejc 234545

wusng
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 6
Đang cập nhật

Công vỉejc 23

wusng
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 6
Đang cập nhật

Công vỉejc 23

wusng
Hình thức làm việc: Làm kíp
Số lượng tuyển dụng: 6
Đang cập nhật

ChỈ HUY TRƯỞNG (Đã hết hạn nộp hồ sơ)

Công ty TNHH Đầu Tư và Xât Dựng Chính Phương
Hình thức làm việc: Giờ hành chính
Số lượng tuyển dụng: 5
Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2021
Đăng tin việc làm