Số văn bản 01/NQ-CP
Ngày ban hành 03/01/2019
Ngày có hiệu lực 03/01/2019
Người ký
Trích yếu VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Luật
Văn bản khác