Số văn bản Luật số: 10/2012/QH13
Ngày ban hành 26/06/2018
Ngày có hiệu lực 26/06/2018
Người ký
Trích yếu Bộ luật lao động 2012
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Văn bản khác