Số văn bản a1
Ngày ban hành 25/06/2018
Ngày có hiệu lực 25/06/2018
Người ký
Trích yếu *Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Văn bản khác