Số văn bản a1
Ngày ban hành 25/06/2018
Ngày có hiệu lực 25/06/2018
Người ký
Trích yếu Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Văn bản khác