Số văn bản a1
Ngày ban hành 25/06/2018
Ngày có hiệu lực 25/06/2018
Người ký
Trích yếu Báo cáo về kết quả triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Văn bản khác