Số văn bản a1
Ngày ban hành 25/06/2018
Ngày có hiệu lực 25/06/2018
Người ký
Trích yếu Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Văn bản khác