Số văn bản 53/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/06/2018
Ngày có hiệu lực 27/06/2018
Người ký
Trích yếu Nghị định: quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách ,pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Văn bản khác