Số văn bản 46_2013_ND-CP
Ngày ban hành 26/06/2018
Ngày có hiệu lực 27/06/2018
Người ký
Trích yếu Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Văn bản khác