Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ 5 NĂM
Ngày đăng 15/05/2019 | 08:00  | Lượt xem: 6992

Cách tính thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục đã có sự thay đổi từ năm 2015, dưới đây là một số thông tin chi tiết về sự thay đổi này. Các chị em nhớ đọc kỹ để không bỏ qua quyền lợi của mình nhé!


Cách tính thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục đã có sự thay đổi từ năm 2015, dưới đây là một số thông tin chi tiết về sự thay đổi này. Các chị em nhớ đọc kỹ để không bỏ qua quyền lợi của mình nhé!

Tính thời gian tham gia BHYT liên tục: Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

” Điều 5. Thẻ bảo hiểm y tế

1. Mẫu thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Thẻ BHYT phản ánh một số thông tin sau đây:

d) Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng;

Người lao động được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài, thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian học tập hoặc công tác tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi;

Người lao động đi lao động tại nước ngoài, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm toàn bộ thời gian đi lao động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT;

Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác, thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.”

Riêng địa bàn Hà Nội hiện nay có quy định riêng về cách tính thời gian tham gia BHYT liên tục theo mục B Công văn 2777/BHXH như sau:

​             + Trước ngày 01/01/2015 thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian tham gia không gián đoạn (trừ các trường hợp hưởng quyền lợi thẻ BHYT do quỹ BHXH đảm bảo: ốm đau dài ngày,thai sản,…) .

​          Ví dụ: Ông An tham gia BHXH, BHYT liên tục từ tháng 2/2012. Đến tháng 1/2014 ông nghỉ là thủ tục chốt sổ BHXH làm chế độ hưởng trợ cấp BHTN tháng 2/2014 và hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01/03/2014. Tháng 8/2014 ông tham gia BHXH, BHYT đến tháng 12/2016 .Thời gian tham gia BHYT liên tục tính từ 8/2014 là 29 tháng).

​             + Từ ngày 01/01/2015 thời gian tham gia BHYT liên tục: gián đoạn không quá 03 tháng trong năm tài chính hoặc 02 năm tài chính không quá 3 tháng vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

​          Ví dụ: Bà H tham gia BHXH, BHYT từ 1/2013 đến tháng 7/2015 bà nghỉ (trả thẻ BHYT) tháng 7.8.9/2015 đến tháng 10/2015 bà tham gia BHXH đến nay. Số tháng liên tục tính từ tháng 1/2013 – 12/2016 (là 48 tháng).

​          - Người lao động được cử đi học hoặc đi công tác tại nước ngoài,  được tính thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian học tập hoặc công tác tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi.

​          - Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia BHYT thì thời gian tham gia BHYT được tính tham gia  liên tục bao gồm toàn bộ thời gian đi lao động ở nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT.

          - Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không tham gia BHYT theo nhóm khác thì được tính là thời gian tham gia BHYT nhưng không được hưởng quyền lợi về BHYT nếu đi KCB.

​          Ví dụ: Chị H tham gia BHYT liên tục từ ngày 01/01/2012, đến ngày 01/05/2016 chị chấm dứt HDLĐ. Chị H nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày 31/07/2016 (trong thời hạn 3 tháng), cơ quan có thẩm quyền giải quyết ban hành quyết định hưởng trong vòng 20 ngày, BHXH nhận quyết định ngày 24 và thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp ngày 01/09/2016. Thời gian tham gia BHYT liên tục tính từ 01/01/2012 đến 31/08/2016 là 56 tháng).

​          - Trường hợp giá trị thẻ BHYT bị gián đoạn do đơn vị nợ tiền:

​             + Đơn vị đã đóng đủ tiền BHYT, được xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục.

​             + Nếu đơn vị chưa đóng đủ tiền, chỉ tính thời gian tham gia BHYT theo kết quả đóng BHYT của đơn vị.

Nguồn: Nguồn EFY Vietnam

HÃY KIỂM TRA LẠI THẺ BHYT CỦA MÌNH NGAY ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NHÉ!

#hành_trình_an_toàn #SAFE #thành_phố_an_toàn_cho_trẻ_em_gái #Safercitiesforgirls

----------------------------------------------------------------------

"Hành Trình An Toàn" do Tổ chức Quốc tế Plan International hỗ trợ triển khai, hướng tới một cuộc sống an toàn cho em gái và phụ nữ trẻ tại đô thị, thông qua việc cung cấp thông tin về an toàn tại nơi công cộng, kết nối các cơ hội việc làm bền vững, xây dựng môi trường sống an toàn tại vùng đô thị.

HANHTRINHANTOAN.INFO là cổng thông tin của app Hành trình an toàn. Trang HANHTRINHANTOAN.INFO cung cấp các thông tin nhà trọ an toàn và giá cả hợp lý, việc làm phù hợp và ổn định, đồng thời hướng dẫn các kiến thức cần thiết cho công việc và cuộc sống như đăng ký tạm trú, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục, các bí kíp an toàn tại nơi công cộng và  trên các phương tiện giao thông công cộng, thích nghi với công việc ca kíp, tiếp cận dịch vụ công và thông tin luật pháp, chính sách cho người di cư.