Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Gíới thiệu PLAN INTERNATIONAL VIETNAM
Ngày đăng 27/06/2018 | 11:17  | Lượt xem: 108685

 

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

Dự án “Tạo cơ hội việc là bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” được thực hiện với mục đích tăng cường khả năng thích ứng và ổn định kinh tế cho nữ thanh niên và phụ nữ di cư ở khu vực thành thị bằng cách cung cấp các kỹ năng nghề, kỹ năng sống cho nữ thanh niên và phụ nữ (độ tuổi 18-30), tăng cơ hội việc làm bền vững (theo định nghĩa của Tổ chức lao động quốc tế ILO). Dự án cung cấp các kỹ năng mềm và kỹ năng nghề, giúp nữ thanh niên và phụ nữ di cư có cơ hội việc làm bền vững. Dự án có 4 kết quả đầu ra:

  • Kết quả 1: Nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư sống trong các khu vực đô thị khó khăn của Hà Nội tiếp cận và sử dụng Điểm cung cấp thông tin về nơi ở và công việc an toàn tại Hà Nội; nhận được hỗ trợ từ nhóm đồng đẳng viên để giảm nguy cơ tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới; tiếp cận các dịch vụ xã hội và y tế.
  • Kết quả 2: Nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư tham dự chương trình đào tạo các kỹ năng chuyên nghiệp theo định hướng thị trường lao động và/hoặc các khóa đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng sẵn sàng làm việc để cải thiện các kỹ năng cần cho việc làm bền vững.
  • Kết quả 3: Các cơ quan chính phủ, ban ngành địa phương và đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ các điều kiện đảm bảo việc làm bền vững; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội phù hợp, chất lượng cho thanh niên nhập cư.
  • Kết quả 4: Nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư được đào tạo và hỗ trợ để bắt đầu hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhỏ.

Dự án triển khai từ 2016 đến 2019 với sự tham gia của Tổ chức Plan Internatonal Việt Nam,  Trường Trung học bán công Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Viện Phát triển sức khoẻ cộng đồng - Ánh Sáng (LIGHT) và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tính đến hết năm 2, có 3.828 nữ thanh niên nhập cư được cung cấp thông tin và tư vấn về nhà trọ an toàn, sức khỏe sinh sản và tình dục, tiếp cận các dịch vụ xã hội tại nơi cư trú, chăm sóc con, cơ hội đào tạo và việc làm, v..v..; 614 nữ thanh niên đã tham gia các khóa đào tạo nghề, trong đó 227 nữ thanh niên đã chuyển sang công việc được đào tạo, có thu nhập ổn định, trong đó 3 học viên đã được hỗ trợ nâng cao tay nghề, trang bị kỹ năng, mở mô hình kinh doanh cho riêng mình.

Dự án đã huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các ban ngành địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức và chính các nữ thanh niên để cải thiện các chính sách, hướng tới môi trường làm việc ổn định và nhân văn.

 

Trang thông tin và ứng dụng di động “Hành trình an toàn”

Dự án xây dựng trang thông tin https://hanhtrinhantoan.info (hành trình an toàn) và ứng dụng di động để chia sẻ rộng rãi các thông tin hữu ích tới những người nhập cư từ các miền quê lên thành phố, các khu công nghiệp sớm có cuộc sống ổn định, tiếp cận với các dịch vụ xã hội tại nơi cư trú, có công việc tử tế, có thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống của cá nhân và gia đình. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến các đơn vị, tổ chức có cùng mối quan tâm về hỗ trợ người nhập cư. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các thông tin và nguồn lực để phục vụ mục đích phát triển, phi lợi nhuận.

 

Tổ chức Plan International Việt Nam

Với 80 năm kinh nghiệm làm việc tại 75 quốc gia, Plan International là tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực Quyền Trẻ em gái. Tại Việt Nam, Plan International bắt đầu hoạt động từ năm 1993. Trong năm 2017, Plan International Việt Nam đã và đang cải thiện đời sống cho hơn 350.000 trẻ em, các gia đình và cộng đồng từ 131 xã thuộc 10 tỉnh thành trên cả nước.

Plan International Việt Nam đặt mục tiêu giúp đỡ trẻ em, thanh thiếu niên, đặc biệt là nhóm chịu thiệt thòi và các em gái, được sinh ra và lớn lên trong một xã hội an toàn và tôn trọng quyền của các em. Đến năm 2021, Plan International Việt Nam sẽ hành động để 2 triệu trẻ em gái từ 1.875 cộng đồng tại Việt Nam được học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển.

 

Trường Trung học bán công Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 1527/QĐ-UB ngày 08/03/2002, nay được chuyển đổi thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long theo quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.

Qua 14 năm hình thành, xây dựng và phát triển, nhà trường đã có những bước tiến vượt bậc cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Về quy mô đào tạo hiện nay nhà trường đã đào tạo hơn 14.000 học sinh hệ TCCN. Về chất lượng đào tạo cũng đã có những bước tiến đang ghi nhận và đã từng bước đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, tuy nhiên để nhà trường có thể tồn tại và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay cần phát triển theo xu thế gắn liền quá trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, phát triển các khóa đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm ngắn hạn treo nhu cầu của thị trường lao động.

 

Viện Phát triển sức khoẻ cộng đồng - Ánh Sáng (LIGHT)

Trung tâm phát triển cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) được thành lập từ năm 2003, nay đổi tên thành Viện phát triển sức khoẻ cộng đồng Ánh Sáng theo quyết định số 716/QĐ-LHH do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ký ngày 20/5/2009. Viện phát triển sức khoẻ cộng đồng Ánh Sáng đã được Bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-190. LIGHT được thành lập với nhiệm vụ là nghiên cứu các vấn đề về phát triển, môi trường và sức khoẻ con người từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời LIGHT còn có nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng và thực thi các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển xã hội.

Trong suốt 13 năm qua Viện phát triển sức khoẻ cộng đồng Ánh Sáng chủ yếu tập trung vào một số hoạt động chính như sau: i) Nâng cao năng lực cho các tổ chức và các cá nhân để họ có khả năng tự hoạch định và phát triển; ii) Tạo ảnh hưởng tích cực trong việc vận động cộng đồng, vận động chính sách, hỗ trợ xây dựng và thực thi chính sách ở các cấp và iii) Xây dựng các mô hình sáng tạo để góp phần tạo ra những sự thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng;

 

Hội phụ nữ huyện Đông Anh

một tổ chức chính trị- xã hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Đông Anh và sự chỉ đạo của Hội LHPN Hà Nội. Hội có chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. Ngoài ra Hội còn đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.