Thêm nhà trọ

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Cà Mau
21/06/2022

Thêm nhà trọ

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Cà Mau
21/06/2022

Nhà trọ

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Cà Mau
20/06/2022

Test dang tin 19/11/2018

Mức giá: 1 triệu
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Cà Mau
23/05/2022

Cao hue

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Cà Mau
26/06/2020

Cho thuê phòng trọ

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: Đang cập nhật m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Huyện Đông Anh, Cà Mau
15/05/2019

Cho thuê phòng trọ Q.Đông Anh, KCN Bắc Thăng Long

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: Đang cập nhật m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Huyện Đông Anh, Cà Mau
09/05/2019

Bà Phan Thị Hoa

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: 10-15 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Huyện Đông Anh, Cà Mau
17/04/2019

Bà xuyến

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: Đang cập nhật m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Huyện Đông Anh, Cà Mau
17/04/2019

Cho thuê nhà trọ cạnh cổng C KCN

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Huyện Đông Anh, Cà Mau
08/04/2019
Đăng tin nhà trọ