Nhiệm vụ

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ và được phép hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật công nghệ và mô hình hoạt động thanh thiếu niên trên địa bàn toàn quốc.
Cùng chiều dài lịch sử và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động đào tạo, tư vấn nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên và người lao động, đóng góp vào sự thành công trong các phong trào hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trung tâm đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3 năm 2006 với những thành tựu đã đạt được.
Tiếp nối bề dày lịch sử và sứ mệnh hỗ trợ Thanh niên Việt Nam, Trung tâm kết hợp với Tổ chức quốc tế Plan xây dựng và vận hành ứng dụng Hành trình an toàn trong khuôn khổ Chương trình hợp tác của dự án “Hỗ trợ thanh niên di cư và công nhân lao động trẻ” nhằm cung cấp cho thanh niên Việt Nam những thông tin giá trị, tiện ích và cơ hội nghề nghiệp để ổn định tương lai, cuộc sống thông qua các tính năng được chuyển đổi số của ứng dụng và website Hành trình an toàn.

Thông tin liên hệ